Sandık müşahitliği subaylığa engel olur mu?

32

İyi günler ben şuanda açık olan subaylık ilanına başvurdum lakin baktığımda 2012’de bilgim olmadan bir partiye üye olmuşum. 1 hafta önce istifa dilekçemi verdim lakin başka bir partiden de bana sorulmadan sandık müşahitliğine yazmışlar. Şimdi ben 16 Nisandaki Referandumda müşahitlik yaparsam subaylığı kazandığımda bana bir engel olur mu? Benim adıma müşahitlik parası yatacağı için sınavı kazandığım taktirde arşiv araştırmasında atanmama engel bir durum bahis konusu olur mu?

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin “Aranacak Nitelikler” başlıklı 6 ncı maddesinde subay adaylarında aranacak özellikler arasında herhangi bir siyasi partiye üye olmanın veya bir siyasi parti lehinde çalışmanın subay olmaya engel olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar” başlıklı 11 inci maddesinde; “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içerisinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak: a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b) Kolluk güçleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk güçlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı, c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp davranmadığı. d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlâk ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, e) Yabancılarla, özellikle düşman ve düşman olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileri ile ilgili derecesinin iç yüzü ve sebebi, f) Sır saklama kabiliyetinin olup olmadığı, araştırılır.” denilmiştir. Söz konusu hükümden, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar arasında, daha evvel herhangi bir siyasi partiye üye olarak olmamanın yahut siyasi parti çalışmalarına (müşahitlik dahil) katılmış olup olmamanın araştırılacağına yer verilmemiştir. Bu itibarla, daha evvel siyasi partiye üye olmuş ya da siyasi parti çalışmalarına katılmış olmanın subay olmaya engel teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz.

Bununla birlikte, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan dolayı Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti ya da derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleriyle münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.” hükmü gereğince, TSK mensubu olduğunuz taktirde, üyesi bulunduğunuz siyasi parti ile ilişiğinizi kesmeniz ve siyasi faaliyette bulunmamanız gereklidir.

Diğer taraftan yukardaki açıklama TSK içerisindeki kuvvet kumandanlıklarına subay ve astsubay alımını kapsamakta olup, İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına subay ve astsubay alınırken bir siyasi partiye üye olmamak koşulu aranmaktadır. Bir siyasi parti adına müşahit olmak siyasi parti üyeliği gerektirdiği için Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına personel alımında sorun yaşarsınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here