Öğretmen, SSK’lı olarak çalışan eşinin yanına tayin isteyebilir mi?

67

Değerli arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Bazı konular hakkında kafamda sorular var. Cevaplarını bulamadığım içerisinde yaşamıma yön veremiyorum. Ben kadrolu bilgisayar öğretmeniyim İstanbul?da. Eşim Antalya da özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyor. 2 senedir sigortası tam yatıyor. Eş durumundan yanına gitmeyi planlıyorum. Ancak şu şekilde bir durum var. Sınavda hazırlanıyor. Eğer ben yanına gittikten sonra ataması olursa durumumuz ne olur. Ben tekrar onun yanına gidebilir miyim? Bazı arkadaşlar o senin yanına gelir diyor. Ancak sağlık bakanlığı 4/b’ li ve çakılı kadro atıyor. Yani onun gelmesi imkânsız. Ben ikinci bir istekle yanına gidebilir miyim ki? Bu bilgi benim için oldukça önemli? Ayrıca şunu merak ediyorum. Ben eşimin yanına gidersem her sene (ömür boyu mu?) onun sigortalı olduğumu belgelemek zorundayım yoksa evliliğimizi mi? Lütfen yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler iyi günler.

Sorunda ifade ettiğiniz şekilde eşinizin 2 yıldan beri sigortası yatıyorsa Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin (MEBAYY) 23. Maddesi hükümleri doğrultusunda nakil isteğinde bulunabilirsiniz. Bunun için yönetmelikte belirtilen nakil şartı Eşinizin; kamu kurum ve kurumları dışında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışması gerekir. Yer Değiştirme Formuyla beraber, eşinizin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak vazife yeri belgesi, çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden ya da ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge, Başvuru tarihinden sonra geriye dönük son iki senelik süre içerisinde enaz 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge ve Vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da son altı ay içerisindeki evliliklerde tasdikli evlenme cüzdanı örneğiyle müracaatta bulunabilirsiniz.

Eşinizin Sağlık Bakanlığı Kadrolarından birine atanmasından sonra siz gene nakil isteğinde bulunarak eşinizin yanına naklinizi isteyebilirsiniz. Yine MEBAYY?liğinin 23. Maddesinde yer alan ??eşinizin kamu kurum ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak görevli olanlar ile sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar?.? Hükmü gereğince Yer Değiştirme Formuyla beraber eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan (Sağlık Bakanlığından) alınacak Görev Yeri Belgesi, Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, son altı ay içerisindeki evliliklerde Evlenme Cüzdanı örneğiyle beraber müracaat ederek eşinizin bulunduğu yere naklinizi isteyebilirsiniz.

Diğer taraftan soruda geçtiği gibi eşinizin sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığında isdihdam edilmesi halinde; eşinizin sizin yanınıza naklinin yapılması mümkün olmayacaktır. Bilindiği gibi 4924 Sayılı Kanunun.3. maddesi gereğince; bu yasa hükümleri doğrultusunda her sene istihdam edilecek birimler ve pozisyonlar Maliye Bakanlığınca vize edileceği ayrıca; isdihdam edilen personel, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak göreve getirilemeyeceği ve çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan MEBAYY?nin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme başlıklı 21. Maddesi gereğince; Zorunlu çalışma yükümlülüğünüzü tamamladıktan ya da tamamlamış sayılanlardan iseniz yada bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre mecburi çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmayan öğretmenlerden iseniz; bulunduğunuz ilde üç yılını tamamladıktan sonra iller arasında yer değiştirme sureti ile atama dileğinde bulunabilirsiniz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here