Memurun refakat izni alabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

21

Merhaba,
Bir kamu kuruluşunda memurum. (Bayan)
Biri 6 yaşında öteki ise 21 aylık iki çocuğum var. Ayrıca eşimde devlet memuru ve çocuklarımız eşimin üstünden sağlık yardımlarından yararlanıyor.
Benim sorum çocuklarımız rahatsızlandığında hekimin verdiği istirahat raporu benim kurumdan izinli sayılmam için yeterli mi? Yani çocuğum raporlu olduğunda bende yanında refakatli olarak raporlu mu sayılırım. Eğer yeterli değil ise çocuklarıma bakabilmem için refakat izni yasada belirtilen şartlar dışında (kaza yada uzun süreli tedavi gerektiren durumlar) alınabilir mi?
Bilgi verirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar???..

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 107 maddesiyle değişik 105 üncü maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği taktirde yaşamı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun devam eden bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar müsaade edilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümde;
Memura kimler için refakat izini verileceği şöyle düzenlenmiştir:
1-Bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
2-Bakmakla yükümlü olmamakla beraber refakat etmediği taktirde yaşamı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden biri için

Memura hangi hallerde Refakat izni verileceğiyse şu şekilde düzenlenmiştir:
1-Ağır bir kaza geçirmesi
2-Tedavisi uzun devam eden bir hastalığının bulunması hâllerinde,
(Bu hâllerin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şarttır.)

Refakat izni ne kadar süreyle verilebilir.
1-Üç aya kadar müsaade edilir.
2-Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Refakat izni takdire dayanır mı?
Refakat izni idarenin takdirine dayalı değildir. Şartlar oluşmuş olması durumunda izin verilmesi zorunludur.

Refakat izni memur mali ve özlük kaybı olur mu?
Aylık ve özlük hakları korunarak, refakat izni kullanılmaktadır. Bir kaybı olmaz.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmü uyarınca bakmakla yükümlü olmadığınız çocuklarınız içerisinde refakat izni alabilmek için sağlık kurulundan refakat etmediği taktirde yaşamı tehlikeye gireceğinin açıkça belirtildiği (ağır bir kaza ya da uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığın belirtildiği) rapor alınması gereklidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here