Kadroya geçen sözleşmeli personel için 8 yıla bir kademe uygulaması

70

2009 Yılında Sözleşmeli Öğretmen olarak atandım. 2011 senesinde 632 sayılı KHK ile kadroya geçtim. Hiç disiplin cezam yok. 8 sene ceza almayanlara verilen bir aşama hakkından faydalanabilir miyim?

657 sayılı yasaya göre 6 senelik sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan memurlara bir aşama verilmesi öngörülmüşken 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Yasayla yapılan değişiklik ile sicil uygulaması kaldırılarak 8 sene hiç disiplin cezası almayan personele bir aşama verilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Hak kaybı olmaması için de değişiklikten evvelki sürelerin değerlendirilmesi maksadıyla geçici madde düzenlenmiştir.

657 sayılı kanunun Geçici madde 36-…

C) Bu maddenin yayımı tarihinden evvelki son altı senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir aşama ilerlemesi uygulamasından faydalanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten evvelki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz senelik süre, ilk sekiz senelik dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten evvelki;

a) Son beş senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki senelik sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.”

Şeklindedir.

Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere yasa değişikliğinden önce sicil notuna bağlı aşama verilmesine ilişkin hükme tabi olanlarla alakalı bir düzenleme yapılmış olup geçici madde Sözleşmeli çalışanı kapsamamaktadır.

Sözleşmeli personelin geçmişe dönük (sözleşmelide geçen sürede) sicil notları bulunmadığından kadroya geçtikleri tarihten sonra 8 sene ceza almamaları durumunda bir aşama uygulamasından faydalanabileceklerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here