Görevde yükselmede, boşalan kadrolara yedeklerden atamak

63

saygı değer memurlar.net editörleri bu soruma yanıt verirseniz çok minnettar olurum. görevde yükselme sınavında ilan edilen kadrolardan birine atanan ve 6 ay içinde atandığı kurumdan başka bir kuruma naklen atanan kişinin yerine aynı görevde yükselme sonucu atanmış başka biri boşalan bu kadroya atanabilir mi. örnek olarak görevde yükselme sonucu A şahsı X kaymakamlığına atanmış B şahsıda aynı ilde bulunan Y kaymakamlığına atanmış olsun. 6 ay süre içinde A şahsı başka bir kuruma atanarak X kaymakamlığındaki kadroyu boşalttığı vakit Y kaymakamlığına atanan B şahsı müracaat etmesi durumunda naklen X kaymakamlığına atanabilir mi.

Genel Yönetmeliğin 12/C maddesinde, atanmaya hak kazanan personelin, başarı sıralaması listesinin netleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanacağı belirtilmiştir.

Kurumlarca tercih alınması halinde ise başarı sıralaması esas alınarak alakalı personelin tercihlerine göre atamaları yapılacaktır. Duyurulan kadro ya da pozisyonlardan belirli nedenlerle boş, kalan ya da boşalanlara, başarı sıralamasının netleştiği tarihten sonra altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanlı kadro ya da pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, kurumlarca belirlenmiş olması halinde, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

Bu durumda, kurumsal görevde yükselme yönetmeliğindeki alakalı maddelere bakmak gerekir.

Şayet kurumsal yönetmelikte yedek listesi belirleneceği ve kadroda boşalma olması halinde yedek listesinden atama yapılacağı hususu bir mecburiyet olarak düzenlenmişse, bu şekilde işlem tesis edilecektir. Yani, kurumca belirlenmiş bir yedek listesi var ise ve kurum yönetmeliğinde bu yedek listesinden atama yapma mecburiyeti varsa, altı aylık süre içerisinde boşalan kadroya bu yedek listesinden atama yapılacaktır. Kurum herhangi bir yedek listesi belirlememişse veya belirlemiş olsa dahi kurumun bu listeden atama yapma mecburiyeti yoksa, altı aylık süre içerisinde boşalan kadroya herhangi bir şekilde atama yapılabilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here