Görevde yükselme sınavından sonra açılan unvan değişikliği sınavına girilebilir mi?

21

İyi günler… Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında memur olarak çalışmaktayım. Mühendislik fakültesi mezunuyum. Bakanlığın açmasını beklediğimiz görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını sabırsızlıkla beklemekteyim. Size şu şekilde bir sorum olacak; şeflik sınavı unvan değişikliği sınavından sonra açılırsa ve ben şeflik sınavını kazanırsam ve hemen akabinde açılan unvan değişikliği sınavına girebilir miyim, başarılı olursam atamam yapılır mı?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” Başlıklı 4 üncü maddesinin (g) bendinde “Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim seviyesinde meslekî ya da teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı, ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Sureti ile Atanması Hakkında Yönetmelik 12/10/2013 tarihli ve 28793sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar uyarınca; kurumsal Yönetmelikte aranılan şartları taşımak sureti ile şeflik sınavına girip atandıktan sonra açılacak olan unvan değişikliği sınavına da girmenize engel bir durum bulunmamaktadır. Unvan değişikliği sınavını da kazanmanız durumunda Mühendis olarak atanmanıza mani bir husus bulunmamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here