'Gençlik ve cinsellik' araştırması

62

'Gençlik ve cinsellik' araştırması

Süleyman Demirel Üniversitesi’nce (SDÜ) 200 talebe arasında yapılan araştırmada, talebelerin yüzde 54’ünün evlilik öncesi cinsel ilişkiye karşı olduğu belirlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıf talebesi Elvan Aydemir’in, Yrd. Doç. Dr. Cevdet Yılmaz danışmanlığında 200 talebe arasında yaptığı ”Gençlik ve cinsellik” konulu araştırmada katılımcıların yüzde 54’ü ”Cinselliğin hassas bir konu olduğu ve evlilik öncesi bu tür ilişkilerin uygun olmadığını” ifade etti.

Öğrencilerin yüzde 24’ü bu görüşe katılmazken, kararsız olduğunu belirten talebe oranı da % 22 olarak gerçekleşti. Evlilik öncesi cinsel ilişkiyi uygun bulmayan kız talebelerin oranı yüzde 66, erkek talebelerin oranıysa yüzde 41 oldu.

Araştırmada, ”evlilik öncesi cinsel ilişkiyi normal buluyorum, çünkü doğal ihtiyaçtır” diyen kızların oranı yüzde 5’te kalırken, erkek talebelerin yüzde 32’siyse evlilik öncesi ilişkiyi normal bulduğunu ifade etti.

GENÇLERİN BEKARETE BAKIŞI
”Evleneceğiniz kişinin bakir veya bakire olması sizin için ne kadar önemlidir?” sorusuna erkeklerin yüzde 60’ı ”çok önemli”, yüzde 25’i ”önemlidir ama çok da sorun değil”, yüzde 7’si ”hiç önemli değil” yanıtını verirken, kız talebelerden yüzde 49’u ”çok önemlidir”, yüzde 28’i ”önemlidir ama çok da değil” yüzde 7’siyse ”hiç önemli değil” karşılığını verdi.

”Evlenmeye karar verdiğiniz kişinin bakir veya bakire olmadığını öğrendiğinizde ne yaparsınız?” sorusunu, erkek talebelerden yüzde 31’i, kız talebelerden yüzde 8’iyse ”hemen ayrılırım” diye cevapladı.
 
CİNSEL BİLGİLER ARKADAŞLARDAN VE İNTERNETTEN 
 
Araştırmada talebelerin cinsel bilgileri çoğunlukla arkadaşlarından ve webten edindikleri de belirlendi. Kız talebelerden yüzde 25’i, erkeklerin ise yüzde 77’si cinsellik konusunda yeterince bilgili olduklarını söylerken, bu bilgileri nerden elde ettiklerine ilişkin soruya, kızların yüzde 60’ı ve erkeklerin yüzde 26’sı ”arkadaşlarımdan”, erkeklerin yüzde 24’üyse ”internetten” karşılığını verdi.

Örneklem grubunun yüzde 57’si ”cinselliğin artık bir tabu olmaktan çıkması gerektiğini” savunurken, ”Cinsellik konusundaki baskı bitmeli, cinsellik özgürce ve sınırsızca yaşanmalı” görüşüne talebelerin yalnızca yüzde 18’ü katıldı. Öğrencilerin yüzde 57’siyse bu görüşe katılmadığını bildirdi.

Cinsellik hakkında aileleri ile konuşma yapıp yapmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 21’i ”rahatça konuşurum”, yüzde 46’sı ”az da olsa konuşurum” cevabını verdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here