"Atatürk halk sağlığına önem verirdi"

81

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Atatürk’ün halkın sağlığına çok büyük ehemmiyet verdiğini ifade etti.

Saltık, Çağ Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübünün düzenlediği konferanstaki konuşmasında, Atatürk dönemindeki sağlık politikalarını anlattı ve zamanımızda bu alanda olumsuz gelişmeler yaşandığını ifade etti.

İlaç üretiminde yerli endüstrinin tesirinin kalmadığını ifade eden Saltık, ”Uluslararası ilaç tekellerinin pazarı durumuna düştük. Öte yandan aşıya her sene 15 milyon dolar harcıyoruz. Bu rakamın üç katı kısaca 45 milyon dolarlık bir yatırım yapsak Refik Saydam dönemindeki gibi aşıları kendimiz üretir duruma gelebiliriz” dedi.

Aile hekimliği uygulamasında maliyetlerin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Saltık, sağlık alanında özelleştirmede ısrar etmenin sorunu çözümsüzlüğe götüreceğini savundu ve sağlık hizmetlerinin ihmal edilemeyeceğini kaydetti. Sağlıklı hayat koşullarını gerçekleştirmenin devletin asli görevi olduğuna dikkati çeken Saltık, şu şekilde devam etti:

”Atatürk, halk sağlığına büyük ehemmiyet verirdi. Kurtuluş Savaşı’nın verildiği dönemde başta sıtma ve frengi olmak üzere trahom, verem, cüzzam ve öbür bulaşıcı hastalıklar çok yaygındı. Halkın belki de yarısına yakın bir kesimi şiş karınları, soluk benizleri ve koskocaman dalakları ile tarlalarına serilip kalmışlardı. 1923’lerde Anadolu’da 3 milyon trahomlu vardı. Uygarlıklar yıkan sıtma halka, belki de savaştan daha çok zarar veriyordu. Kurtuluş Savaşı’nın yazgısını bile belirleyebilecekti. Tifo, tifüs ve kolera Anadolu’da kol geziyordu. İşte bu şekilde bir ortamda Atatürk, halkın sağlığı için savaşımın kaçınılmazlığını görerek Sağlık Bakanlığı’nı kurmuştu.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here