4 haftalık hamile olan hemşire gece nöbeti tutabilir mi?

27

4 haftalık gebe olan hemşire gece nöbeti tutabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 sayılı Kanunun 105 inci maddesiyle değişik 101 inci maddesinde ?Günün yirmidört saatinde süreklilik gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, bayan memurlara; hekim raporunda belirtilmesi hâlinde gebeliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde gebeliğin yirmidördüncü haftasından sonra ve doğumdan sonraki bir sene süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da dileği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.?hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ile bayan memurlara;

Hamileliğin başlangıcından 24 üncü haftaya kadar, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi için hekim raporu gereklidir. Yani doktorunuz, bu duruma dair rapor verirse, gebeliğin başlangıcından 24. haftaya kadar tarafınıza gece nöbeti ya da vardiyası verilemez.

Hamileliğin 24 üncü haftasından sonra ve doğumu müteakip 1 sene süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilememesindeyse doktor raporuna gerek bulunmamaktadır. Kanun hükmü gereğince verilmemektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

Tabip raporu almanız durumunda Hamileliğin 4 üncü haftasından 24 üncü haftasına kadar gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here